Konsert torsdag 26. mai

Program for amerikanarane: Masurka Bånsull fra Østerdalen Ned i vester På bredden Gøta Eatnemen vuelie Amazing grace Som vanlig eit fantastisk entusiastisk publikum, og sabla gildt! God drøs med kaffi og kaker etterpå. NB: Neste konsert for amerikanarar er mandag … Continue reading

Konsert med Elg og Vivace!

Kom til Storstova på Bryne laurdag 2. april kl. 19:00 for ein konsert utanom det vanlige! (http://elgsinverden.com/) Ei siste påminning om at frammøte laurdag 2. april er kl. 1430 i Kommunestyresalen i Time rådhus. Ta med det du treng av mat … Continue reading