Medlemmer

1. alt Anne May, Bodil Helen, Gro Sissel, Inger, Kari H, Kirsten G., Liv, Ruth S., Sissel B.
1. bass Henning, Jørund, Terje, Øyvind H.
1. sopran Anne, Brit Irene, Elisabeth, Grethe, Ingvill, Marie, Møyfrid, Randi Synnøve
1. tenor Ketil, Kåre, Sigbjørn
2. alt Anne-Britt, Ester, Hanne Lene G., Inger Bente, Malene, Mari, Ruth S.
2. bass Eirik, Erling, Tor Arvid, Øivind
2. sopran Aasa, Astrid Wille, Hanne H., Ingfrid, Karen Norstein, Margaret, Marie, Solfrid, Tone, Trude Kristin, Åslaug
2. tenor Geir Magne, Henrik, Jon Are, Otto Laurits
Annonse Aasa, Brit Irene, Kåre, Marianne
Arrangement Erling, Grethe, Gro Sissel, Henning, Liv, Randi Synnøve, Ruth S., Tor Arvid, Øyvind H.
Bevertning Hanne H., Inger Bente, Karen Norstein
Dirigent Pål Espen
Musikk Anne May, Geir Magne, Terje, Åslaug
Plakat Anne, Jørund, Marie
Regi Astrid Wille, Erling, Malene, Tor Arvid
Reise Inger, Kirsten G., Malene, Åslaug
Rekruttering Aasa, Anne, Brit Irene, Hanne H., Jon Are, Kåre, Marie
Sosial Anne May, Ingvill, Kari H, Ketil, Mari, Sissel B., Solfrid, Trude Kristin, Øivind
Styret Anne May, Erling, Hanne H., Henrik, Ingvill, Jon Are, Pål Espen