Medlemmer

1. alt
Anette
Marianne
Anne May
Sissel
Bodil Helen
Ruth S.
Liv
Kirsten G.
1. bass
Terje
Henning
1. sopran
Margaret
Elisabeth
Møyfrid
Brit Irene
Ingvill
1. tenor
Ketil
Sigbjørn
Kåre
2. alt
Anne-Britt
Inger
Hanne Lene
Kari H
Gro Sissel
Mari
Mette Hagen
Inger Bente
Ester
Wenche
Malene
2. bass
Øivind
Tor Arvid
Eirik
Erling
2. sopran
Berit
Karen Norstein
Aasa
Astrid L.
Åslaug
Bjørg
Svallaug Berg
Hanne
Astrid Wille
Randi Synnøve
Tone
2. tenor
Geir Magne
Jørund
Jon Are
Jan
Annonse
Aasa
Marianne
Brit Irene
Kåre
Arrangement
Tor Arvid
Erling
Hanne
Gro Sissel
Henning
Ruth S.
Randi Synnøve
Liv
Bevertning
Karen Norstein
Inger Bente
Dirigent
Pål Espen
Musikk
Terje
Åslaug
Anne May
Geir Magne
Plakat
Jørund
Regi
Tor Arvid
Erling
Astrid Wille
Malene
Reise
Åslaug
Inger
Malene
Kirsten G.
Rekruttering
Aasa
Hanne
Brit Irene
Kåre
Sosial
Ketil
Øivind
Anne May
Kari H
Sissel
Mari
Styret
Erling
Marianne
Hanne
Hanne Lene
Kari H
Sigbjørn
Pål Espen
Ester