Julesang rekkefølge:

Opptreden på Julebord tirsdag 15.desember:

-Nå tennes tusen julelys

-Det kimer nå til julefest

-Glade jul

-Mitt hjerte alltid vanker

-Deilig er jorden

 

Rekkefølge til julekonserten søndag 20.desember:

-Glade Jul

-Kling no klokka

-Nordnorsk julesalme

-Himmel på jord

-Home for Christmas

-Walking in the air

-Nå tennes tusen julelys

-Det kimer nå til julefest

-Mitt hjerte alltid vanker

-En krybbe var vuggen

-Gammel Maria-Vise

-In the bleak mid winter

-O come all ye faithful

-Stad I Ljus

-The Lord bless you and keep you

-Deilig er Jorden.

Julerepertoar -15

Deilig er jorden, den tradisjonelle
Nordnorsk julesalme
Nå tennes tusen julelys
Det kimer nå til julefest
Home for christmas
Himmel på jord
In the bleak mid winter
Lord bless you and keep you
Stad i ljus
Kling no klokka
Glade jul
Mitt hjerte alltid vanker
Gammel Maria vise
Walking in the air
Oh come all ye faithful
En krybbe var vuggen.

Høstens repertoar

Viva la vida
Hallelujah
Adiemus
Rain your love down
Engel
The Washing of the water
Trassvisa
Mari du bedåre
Famine song
The last rose of summer
Men går eg øve engene
På bredden
Dumbele
Fever

Bruremars fra Lødingen