Julesang rekkefølge:

Opptreden på Julebord tirsdag 15.desember:

-Nå tennes tusen julelys

-Det kimer nå til julefest

-Glade jul

-Mitt hjerte alltid vanker

-Deilig er jorden

 

Rekkefølge til julekonserten søndag 20.desember:

-Glade Jul

-Kling no klokka

-Nordnorsk julesalme

-Himmel på jord

-Home for Christmas

-Walking in the air

-Nå tennes tusen julelys

-Det kimer nå til julefest

-Mitt hjerte alltid vanker

-En krybbe var vuggen

-Gammel Maria-Vise

-In the bleak mid winter

-O come all ye faithful

-Stad I Ljus

-The Lord bless you and keep you

-Deilig er Jorden.