Medlemmer

1. alt
Anette
Marianne
Anne May
Sirèn Nordland
Bodil Helen
Ruth S.
Kirsten G.
1. bass
Terje
Henning
1. sopran
Margaret
Elisabeth
Brit Irene
1. tenor
Ketil
Sigbjørn
Kåre
2. alt
Inger
Hanne Lene
Gro Sissel
Mari
Inger Bente
Ester
Wenche
Malene
2. bass
Øivind
Tor Arvid
Eirik
Erling
2. sopran
Åslaug
Hanne
Astrid Wille
Randi Synnøve
Tone
2. tenor
Geir Magne
Jørund
Annonse
Marianne
Brit Irene
Kåre
Arrangement
Tor Arvid
Erling
Hanne
Gro Sissel
Henning
Ruth S.
Randi Synnøve
Bevertning
Inger Bente
Dirigent
Pål Espen
Musikk
Terje
Åslaug
Anne May
Geir Magne
Plakat
Jørund
Regi
Tor Arvid
Erling
Astrid Wille
Malene
Reise
Åslaug
Inger
Malene
Kirsten G.
Rekruttering
Hanne
Brit Irene
Kåre
Sosial
Ketil
Øivind
Anne May
Mari
Styret
Øivind
Marianne
Hanne Lene
Sigbjørn
Henning
Ruth S.
Jørund