Aktivitetsplan våren -19

OVERSIKT AKTIVITET VIVACE FRAM TIL HØSTEN

2. januar Husleiekonsert
7. « Øvelse Vivace
12. « Kick off Messias
13. « Nyttårskonsert Gausel
15. « Øvelse Messias, Nærbø
21. « Øvelse Vivace
28. « Øvelse Messias
4. februar Øvelse Vivace + Årsmøte
11. « Øvelse Messias, Folkehøgskulen
18. « Øvelse Vivace
25. « Øvelse ? Vinterferie
4. mars Øvelse Vivace
12. « Øvelse Messias, Nærbø
18. « Øvelse Vivace
25. « Øvelse Messias
1. april Øvelse Vivace
6. « Øvelse Messias, Nærbø
7. « Øvelse Messias, Nærbø
8. « Øvelse Messias, Folkehøgskulen
15. « Påskeferie
23. april tom 28. april Messias, se egen plan.
29. « FRI
6. mai Øvelse Vivace
13. « Øvelse Vivace
20. « Øvelse Vivace
27. « Øvelse Vivace
3. juni Øvelse Vivace
11. « Øvelse Vivace (Vurderes av dir.)

Oppstart høst: 19. august,

Messias

Framdriftsplan: http://bkvivace.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/Fremdriftsplan-Messias-2019.pdf

Satsoversikt: http://bkvivace.com/wp/wp-content/uploads/2019/01/Satsoversikt-til-messias-2019.pdf