Wild Mountain Thyme

Terje er som vanlig ikkje skvetten. Dermed er det berre å velja Songar – Songar etter dato, lasta ned ein kopi av Wild Mountain Thyme, markera din stemme og tasta inn Shift+F5!