Alle Note
Det lyser i stille grender m akk
Velg stemme