Alle Note
Naa vandrer fra hver en verdens krok
Velg stemme