Alle Note
Saa vil vi nu sie hverandre farvel
Velg stemme