Songar

Terje har lagt inn dei fleste notene i note-programmet NoteWorthy Composer.
Desse filene i format nwc er så kopiert over til noteprogrammet MuseScore sitt format mscz.

NoteWorthy Composer
Dette er eit program som kun er tilgjengelig på Windows.
Du kan lasta ned testversjon av NoteWorthy Composer her. Lisens kan bestillast her.

Gå inn i menyen under Songar – Noter. Klikk på nwc-lenka for songen du vil øva på og velg Open. For å høyra alle stemmene klikk på Play knappen (F5). Stopp ved å klikka Play knappen på ny eller (F6).

For å spela bare din stemme må du markera den slik at den blir blå, og setja den blinkende svarte markøren på den staden du vil starta. Deretter vel du Tools -> Staff Play (Shift + F5).

Seinare tempo kan du velga med Insert -> Tempo. Ønskjer du å gå tilbake til originalversjonen kan songen opnast på nytt frå nettet. Filene er skrivebeskytta så det er ikkje mulig å øydelegga noko der.

MuseScore
På Windows, Apple eller Linux kan du nytta gratisprogrammet MuseScore til å spela av mscz-filene.

Telefon / Nettbrett
mscz-filene kan lastast ned og spelast i app’en MuseScore Songbook.
Tips: Klikk litt lenge på mscz-lenka, vel Åpne i nytt vindu, gå til dette vinduet, klikk på Laste ned, deretter Åpne i -> MuseScore Songbook.