Songar

Noter

  • nwc: NoteWorthy Composer
  • mxl: Music XML
  • pdf: Portable document format
  • pdforig: Originalnoter i pdf
  • mscz: MuseScore

Ved å velga sortering etter dato, får du øverst opp dei versjonane av songane som me øver på for tida.

NoteWorthy Composer
Terje legg notene inn via note-programmet NoteWorthy Composer. Dette er eit program som kun er tilgjengelig på Windows.
Du kan lasta ned testversjon av NoteWorthy Composer her. Lisens kan bestillast her.
For å høyra alle stemmene klikk på Play knappen (F5). Stopp ved å klikka Play knappen på ny eller (F6).
For å spela bare din stemme må du markera den slik at den blir blå, og setja den blinkende svarte markøren på den staden du vil starta. Deretter vel du Tools -> Staff Play (Shift + F5).
Seinare tempo kan du velga med Insert -> Tempo. Ønskjer du å gå tilbake til originalversjonen kan songen opnast på nytt frå nettet. Filene er skrivebeskytta så det er ikkje mulig å øydelegga noko der.

Music XML (mxl)
Dette er eit format som blir støtta av ei aukande mengd avspelarar.
Eksempel: Newzik (Apple), PhonicScore (Android)..

Pdf
pdf-filene kan nyttast til utskrift, eller lastast ned. Mange app’ar kan sortera, laga settlister, markera på og bla i pdf-filer, anten direkte ved sveiping, ved bruk av pedalar eller via fjernkontroll frå f.eks. dirigenten.
Eksempel: forScore (Apple), MobileSheetsFree Music Reader (Android).

Musescore
Diverre har Musescore endra sin Apple- og Android avspelar-app, slik at den er vorten mykje dyrare (krev abonnement).
På Windows, Apple eller Linux kan du nytta gratisprogrammet MuseScore.