Nytt system for reservasjon av billettar

Til årets julekonsert tek me i bruk eit nytt nettbasert system for å reservera billettar.  Gå inn på korets heimesider under Konsertar – Billettar og registrer navn, e-post, telefonnummer og antal billettar. Du får då ei stadfesting tilsendt på e-post.  Det er også mulig å fjerna reservasjonar i same skjemaet.

Lista med billettreservasjonar blir brukt ved betalinga ved inngangen, så det er ikkje nødvendig å ta med kopi av stadfestinga.  Plassane er unummererte, så ein kan sitja kor ein vil!

Glade jul