Øvinga 2. desember

  1. No koma Guds englar
  2. Eatnem vuelie
  3. Julenatt
  4. Bridge over troubled water
  5. Mitt hjerte alltid vanker