Nytt system for reservasjon av billettar

Til årets julekonsert tek me i bruk eit nytt nettbasert system for å reservera billettar.  Gå inn på korets heimesider under Konsertar – Billettar og registrer navn, e-post, telefonnummer og antal billettar. Du får då ei stadfesting tilsendt på e-post.  Det er også mulig å fjerna reservasjonar i same skjemaet.

Lista med billettreservasjonar blir brukt ved betalinga ved inngangen, så det er ikkje nødvendig å ta med kopi av stadfestinga.  Plassane er unummererte, så ein kan sitja kor ein vil!

Glade jul

Øvinga 18. november

Pål Espen var nordover på konsert, så Bodil stod for oppvarminga.

Deretter leia Bodil og Jon Are oss gjennom dei fleste julesangane.  Gildt!

  1. Det er jul
  2. Det kimer nå til Julefest
  3. Glade jul
  4. Mitt hjerte alltid vanker
  5. En stjerne skinner i natt
  6. Julenatt
  7. Det kimer nå til julefest
  8. Nå tennes tusen julelys
  9. No koma Guds englar